با سلام باز هم امدم اما اين بار با فرياد اما نه انگار يادم رفت كه سكوت بلند ترين فرياده  است.

از امروز سعي ميكنم باز هم بنويسم با تمام احساس هاي گم شده در اين همه مشكل بچه ها برايم دعا كنيد .

دسته ها :
شنبه بیست و سوم 9 1392 13:50
X