ماه من غصه نخور زندگی جزر و مَد داره

دنیا مون یه عالمه آدم خوب و بد داره

ماه من غصه نخور همه که دشمن نمیشن

همه که پُرِ تَرَک مثل من و تو نمیشن

ماه من غصه نخور مثل ماها فراوونه

خیلی کم پیدا میشه کسی رو حرفش بمونه

ماه من غصه نخور گریه پناه آدماست

تر وتازه موندن گل مالِ اشک شبنماست

ماه من غصه نخور زندگی بی غم نمیشه

اونی که غصه نداشته باشه آدم نمیشه
ماه من غصه نخور خیلی ها تنهان مثل تو

خیلی ها بازخمای زندگی آشنان مثل تو


ماه من غصه نخورزندگی خوب داره وزشت

خدا روچه دیدی شاید فردامون باشه بهشت

ماه من غصه نخور دنیا روبسپار به خدا

هر دو مون دعا کنیم توهم جدا منم جدا


دسته ها :
يکشنبه بیست و دوم 10 1387 21:34
X