دسته ها :
سه شنبه نوزدهم 6 1387 19:19

زمان طولانی میشودبرای کسانی که غصه دارند.کوتاه میشود برای کسانی که شاد هستند. دیر می گذرد برای کسانی که منتظر هستند زود می گذرد برای کسانی که عجله دارند اما.................... اما ابدی میشودبرای کسانی که عاشق هستند

شمع دانی به دم مرگ به پروانه چه گفت؟ گفت ای عاشق بیچاره فراموش شوی... سوخت پروانه ولی خوب جوابش را داد گفت طولی نکشد نیز تو خاموش شوی


ابر بارنده به دریا می گفت من نبارم تو کجا دریایی , در دلش خنده کنان دریا گفت ابر بارنده تو خود از مائی

اگریه روزفکرکردی که نبودن کسی بهترازبودنشه چشمات ببند.اون لحظه ای که اون کنارت نیست رو به خاطر بیار.اگر چشمات خیس شد داری به خودت دروغ میگی وهنوز دوستش داری.

نقل قول از شکسپیر. نقل قول از داوینچی. نقل قول از چارلی چاپلین. سخنان بزرگان

زان می که ز بوی او شوریده و سرمستم دریاب مرا ساقی والله که چنینستم ای ساقی مست من بنگر به شکست من ای جسته ز دست من دریاب کز آن دستم بستان قدح از دستم ای مست که من مستم

حکایت جالبی ست که فراموش شدگان فراموش کنندگان را هرگز فراموش نمی کنند


کورش کبیر گفته:اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید


وقتی برگهای پاییزی رو زیر پاهات له می کنی یادت باشه همون برگها یه روزی بهت نفس می دادن


غرور هدیه شیطان است و عشق هدیه خداوند، و ما هدیه شیطان را بهم می دهیم ولی هدیه خداوند را از یکدیگر پنهان می کنیم


زندگی مثل پیانوست، دکمه های سفید برای شادی و دکمه های سیاه برای غم اما زمانی میتوان آهنگ زیبایی نواخت که دکمه های سیاه و سفید را با هم فشار داد

دسته ها :
شنبه شانزدهم 6 1387 14:14
X