اگر با گریه دریایی بسازم،اگر با خنده رویایی بسازم،اگر خنده شود در من فراموش،اگر گریه شود با من هم آغوش،تو را هرگز نخواهم کرد فراموش.

 

 من از نهایت شب حرف میزنم،من از نهایت تاریکی حرف میزنم،اگر به خانه من آمدی،برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم.

 

اگر کسی رو دوست داری بهش بگو چون قلب ها بخاطر کلمات نگفته شکسته میشن.

دسته ها :
جمعه بیست و هشتم 1 1388 12:0

شاید آن روز که سهراب (سپهری) نوشت : تا شقایق هست زندگی باید کرد خبری از دل پر درد گل یاس نداشت.باید این اینطور نوشت : هر گلی هم باشی چه شقایق ، چه گل پیچک ، و یاس ، زندگی اجبار است ، زندگی در گروی فاصله هاست.فاصله تلخ ترین خاطره هست.
دسته ها :
جمعه بیست و هشتم 1 1388 11:39
X