قلمی خواهم ساخت از نی باغ بهشت

جوهر از شیشه ذات دفتر از صفحه ی دل

نور از شمع حیات تا بنویسم

 همه جا نام زیبای تو را

 

دسته ها :
دوشنبه بیست و دوم 7 1387 18:40

کهنه فروش داد می زد
اسباب کهنه می خریم
جراغ شکسته می خریم
بی اختیار داد زدم
کهنه فروش قلب شکسته می خری

دسته ها :
يکشنبه بیست و یکم 7 1387 21:10
X